הצגת פריטים הקשורים לתגית: הסתר פנים - ישיבת אור דוד

הנשיקה שבהסתר

חובת האדם להסתכל על אהבת הקב"ה אפילו במצבים שאנחנו לא מבינים זאת, נבין שיש משהו שמלווה אותנו וכל מה שהוא עושה לטובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת וילך - הסתר בתוך הסתר

שהבעל שם טוב הגיע לפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני - היה בוכה ואומר לעתיד לבוא יהיה הסתר בתוך הסתר ואי אפשר יהיה לראות את השם אלא באמונה גדולה.