פרשת משפטים - בין אדם לחברו זה אש

מאת: 
ת. פרסום: 20 ינואר 2014
בפרשה נלמד כמה חשוב להזהר בבין אדם לחברו שאפילו שנפגע חבר ללא כוונה זה אש.
  • בין אדם לחברו
  • הרב רועי בנימין
  • תשע''ד
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/73/MISHPATIM.mp4