פרשת נח - לחיות בשלום

מאת: 
ת. פרסום: 01 אוקטובר 2013
מה חטאו דור הפלגה ולמה רצו לבנות מגדל? ביאור מדהים על מה מקפיד השם יותר אם על עבירות של בין אדם לחברו או בין אדם למקום.
  • בין אדם לחברו
  • הרב רועי בנימין
  • תשע''ד
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/73/NOAH.mp4