פרשת שמות - לראות בצער של השני

מאת: 
ת. פרסום: 16 דצמבר 2013
מיהו משה רבנו וכיצד זכה להיות נותן התורה - אין זה אלה שראה בסבל של אחיו היהודים.
  • בין אדם לחברו
  • הרב רועי בנימין
  • תשע''ג
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/Parasha/73/SHMOT.mp4