הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת וישלח - ישיבת אור דוד

סכנה כלב נושך - פרשת וישלח

האם הצליח יעקב להלחם עם עשו, מה רצה עשו לעשות ליעקב ומדוע פחד יעקב לאחר הבטחת השם?
קטגוריה: פרשת שבוע

מעלת התפילה

הדבר החשוב ביותר שאנו צריכים לשים נר לרגלינו הוא התפילה, רק בכח התפילה אפשר לשרוד את החיים...
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת וישלח - רגע של ניסיון

ברגע שמגיע לאדם ניסיון צריך לדעת שהכל מה' ולעבור את הניסיון באמונה תמימה ופשוטה, ואם יעמוד בניסיון יצליח.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת וישלח

נלמד מפרשת השבוע כיצד להתייחס לקנייני העולם הזה, מה ההבדל בין צדיק לרשע באמצעים שהוא מקבל בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע

החזקת תורה

היצר הרע מגיע לאדם בכל האופנים, גם למי שרוצה לזכות לתורה ע"י החזקתה צריך להלחם עם היצר המונע אותו מכך.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת וישלח

תמיד צריך לנהוג גם באחוה וגם באחריות כלפי הזולת ולא לוותר על אף אחד מהצדדים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישלח - המלחמה בתורה

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם המלחמות שנאבק יעקב אבינו עם לבן ושרו של עשיו למען דורותיו שימשיכו בקדושה וטהרת התורה.

פרשת וישלח

מלחמת יעקב עם שרו של עשו, הכח של התורה מול הכח של הטומאה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישלח - הן עם לבדד ישכון

עם ישראל הוא עם מיוחד החייב להיות מובדל מכל האומות ורק אם הוא שוכן לבד אז הוא מצליח.

פרשת וישלח

נלמד מפרשת השבוע כמה חשוב להתרחק מעוון גזל, שאצל צדיקים חביבות הממון הוא שלא יבואו להכשל באיסור גזל.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2