הרב צח ויאה

הרב צח ויאה

הרב צח ויאה סוחף בדרשותיו המרתקות את כל שומעיו בנושאים החשובים ביותר בחיים.

פרשת בהעלותיך - קדושת שבעת הקנים

רביעי, 12 יוני 2019 15:27
מפרשת השבוע אנו למדים על קדושת הפנים שיש בה את שבעה קני המנורה, וכמה מעלתה של הקדושה וריחוק מיצר הרע.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת נשא - קבלת התורה

חמישי, 06 יוני 2019 11:51
מפרשת השבוע אנו למדים על מעלת התורה הקדשוה ובמיוחד שאנו מתקרבים לחג השבועות חג מתן תורה שביום זה זכינו להיות לעם המובחר מכל העמים.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת במדבר - תפילת אבות סימן לבנים

חמישי, 30 מאי 2019 16:14
מפרשת השבוע אנו למדים על החשיבות להתפלל על הילדים, וכל מי שאינו מתפלל על ילדיו אינו אוהבם, והמיוחד בר"ח סיוון מעלת תפילת השל"ה הקדוש על הילדים.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת בחקתי - להסתכל בעין טובה

שלישי, 21 מאי 2019 19:24
מפרשת השבוע אנו למדים כיצד צריכים להסתכל על הזולת בעין טובה וכיצד ניתן ללמוד זאת מהתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת בהר - החסד מאריך ימים

שלישי, 14 מאי 2019 15:06
מפרשת השבוע אנו למדים על מעלת החסד, כמה החסד משפיע עלינו לטובה שאנו עוזרים לזולת, ובמיוחד ניתן ללמוד זאת ממצוות שמיטת קרקעות.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת אמור - שרירים של אמונה

רביעי, 08 מאי 2019 18:25
מפרשת השבוע אנו צריכים ללמוד את החשיבות של האמונה, שאם אין לנו אמונה אין אנו יכולים לזוז בעולם הזה בשקט ובשמחה.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת קדושים - והייתם לי קדושים

שני, 06 מאי 2019 18:11
מפרשת השבוע אנו צריכים ללמוד את המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל של הקדושה שאם יש קדושה זוכים לכל הברכות.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת תזריע - מצוות ברית מילה

חמישי, 04 אפריל 2019 10:53
מפרשת השבוע אנו למדים על מעלת וחשיבות של מצוות הברית מילה וכמה מסירות נפש יש במצווה זו.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת שמיני - התחלה של קדושה

רביעי, 27 מרס 2019 08:43
מפרשת השבוע אנו למדים שאנו מתקרבים לקיץ, ואנו צריכים להתחיל לחזק את עצמנו על שמירת העיניים, וכמה מעלתה של הקדושה של עם ישראל לשמור על הטהרה.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת ויקרא - הגאווה מביאה לכעס

ראשון, 10 מרס 2019 15:04
מפרשת השבוע אנו למדים על מידת הגאווה שהיא מידה חמורה ביותר שעלולה להביא לידי הכעס, שאדם המתגאה בקלות מגיע למידת הכעס.
קטגוריה: אור הפרשה
עמוד 5 מתוך 8