הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת האזינו - ישיבת אור דוד

משקפיים של אמונה

כל דבר שקורה לנו במהלך חיינו אין לנו לצעוק לבורא עולם ולומר למה זה קרה לי, כי הכל מאיתו יתברך. הקב"ה רוצה במה שקורה לך לכפר על עוונותיך ולמנוע ממך דברים גרועים יותר.

פרשת האזינו

עשיית תשובה היא בשלבים: 'תקעו בחודש שופר' חודש- חדשו מעשיכם. שופר- שפרו מעשיכם.
קטגוריה: פרשת שבוע