הצגת פריטים הקשורים לתגית: ספר בראשית - ישיבת אור דוד

פרשת ויצא

עבודת הצדיק היא לקדש את מעשה החולין ולהעלות הכל לקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת תולדות

תפקידם של ההורים - לגדל ולרומם את הילדים שיהיו בנויים לעבודת השם מקטנות.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת חיי שרה

השפעת קדושת השבת והאמונה לכל השבוע ולכל הדורות הבאים אחרינו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וירא

כיצד יצחק אבינו זכה לפשוט את צוארו להעקד עבוד השם יתברך - אין זה אלא כח החינוך הטהור של אברהם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת לך לך

אברהם אבינו היה הצדיק בדור ורק הוא יכל להשפיע על סביבתו אוירה של קדושה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת מקץ

דרכי ההשגחה העליונה מולפאים ונסתרים מאיתנו, אם רק ננסה להתבונן נזכה לאמונה ברורה בקב"ה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישלח - המלחמה בתורה

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם המלחמות שנאבק יעקב אבינו עם לבן ושרו של עשיו למען דורותיו שימשיכו בקדושה וטהרת התורה.

פרשת וישב

המצווה הגדולה שלנו בחנוכה לפרסם את הניסים של הקב"ה, וכיצד זה קשור לפרשה...
קטגוריה: פרשת שבוע

יסוד התפילה

היסוד בעבודת התפילה הוא לדעת שאין מי שיכול לעזור לאדם רק הקב"ה ולא לחשוב שאפשר להסתדר גם אם דרכים אחרות.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת וישלח

מלחמת יעקב עם שרו של עשו, הכח של התורה מול הכח של הטומאה.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 2 מתוך 6