הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם למקום - ישיבת אור דוד

הכרת הטוב

כמה חשוב להכיר טובה לבורא עולם על כל מה שעושה עמנו. עם נעשה לאדם נס מורידים לו מזכויותיו אבל כמודה על הנס אין מורידים לו. וכן חשיבות הכרת הטוב לשאר בני האדם.
קטגוריה: שבט מוסר

מצוה מצילה חיים

בזכות מצוה אחת קטנה של נטילת ידיים זכתה להנצל מיסורים ולהכיר את האמת.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מעלת ההודיה

נלמד משירת הים כמה חשוב להודות להשם ולשבח אותו, לאיזה דרגות אפשר להגיע מי שתמיד מודה לקב"ה.
קטגוריה: מבט לחיים

איפה החתן

אנחנו צועדים בחיי היום יום שלנו והזמן רץ לפנינו ואין אנו שמים לב וכבר עוברים וחולפים להם מרוצת החיים אבל איך נסכם אותם?
קטגוריה: סיפורים מהחיים

קללות וניבול פה

כמה חמור שאדם מנבל את פיו שעל ידי כך מביא צרות על העולם. וכל המקלל את חברו סופו שקללתו תחול עליו או על זרעו.
קטגוריה: שבט מוסר

בין המצרים

מהו בין המצרים - הזמן הכי קדוש שאפשר להתקרב לבורא עולם ולהרגיש את קדושת השם.
קטגוריה: רבנים אורחים

נגיעה במצווה

כל מצווה שאדם עושה ואפילו שכונותיה לא טובות תעמוד לו המצווה לדורות ויגיע זמנה להפרע לזכותו
קטגוריה: שיחת השבוע

הכח הטמון ביהודי

הכח שבאדם להנהיג את עצמו להבין הכין שהוא רוצה להגיע היינו יכול, אפילו שמכיר את עצמו שאינו מסוגל צריך להתחיל להאמין ולהשתמש בכוחות שבו.
קטגוריה: שיחת השבוע

תן לו משלו

רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנן לך.
קטגוריה: פרקי אבות

פרשת וישב - לשם שמים

כמה חשובה התכונה של עשיית מעשינו לשם שמים, אבל צריכים אנו להתבונן האם מעשנו זה הוא באמת לשם שמים או נגיעה עצמית.
עמוד 2 מתוך 3