הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם למקום - ישיבת אור דוד

ללכת בתמימות

סיפור חזק כמה טוב ללכת בתמימות עם הקב"ה ומי שעושה כן מצליח בכל מעשיו.
קטגוריה: נקודה למחשבה

בטל רצונך מפני רצונו

מה זוכה מי שמבטל את כל הרצונות שלו כלפי הקב"ה - האם הוא מפסיד משהו בחייו....
קטגוריה: דברי הרב

חומרת השבת

כמה חמורת מצוות השבת, שאפילו אדם יעשה צדקות כל ימי חייו ויחזיק את כל עולם התורה לא ינצל מיסורים אם לא ישמור את השבת.
קטגוריה: דברי הרב

הודאה לבורא עולם

כיצד נהפוך את התפילות שלנו לאמצעי של שמחה, כיצד נשבור את המסכים שמפריעים לתפילותינו להתקבל...
קטגוריה: מבט לחיים

החיבור לבורא עולם

מה יכול לחבר אותנו אל הקב"ה - רק עמל ויגיעת התורה תביא אותנו לחיבור האמיתי.
קטגוריה: רבנים אורחים

שמחה של מצוה

כמה חשוב לשמוח בכל מצווה קטנה בפרט בימי חנוכה הקדושים לעשות עסק מכל מצווה בפני הילדים.
קטגוריה: מבט לחיים

מתנת ההודאה

מה הדבר החשוב ביותר שהקב"ה מצפה מאיתנו - לומר תודה ולהכיר על הטובות שהוא גומל לנו.
קטגוריה: מבט לחיים

תפילה

כל יום אנו מתפללים שלוש תפילות בקר צהריים וערב. מי תיקן את התפילות האלו. ומה החיוב להתפלל לה' יתברך. והאם יש מעלה בתפילה?
קטגוריה: מושג יהודי

פרשת עקב - השבת ששומרת

כמה גדולה היא השבת ששומרת על עם ישראל, מתנה זו נתן לנו הקב"ה כי הוא אוהב אותנו ורוצה שיהיה לנו טוב ביום השבת, לכן אנו צריכים לכבד את השבת ולשומרה.

פרשת ואתחנן - נשק של תפילה

מפרשת השבוע אנו למדים שאין לנו לומר "איך לא קיבלנו הרי התפללנו כבר פעם אחת", אלא צריכים להבין שלכל בקשה יש לה כמות של תפילות שצריכים להתפלל כדי לקבלה.
עמוד 1 מתוך 3