משקפיים של אמונה

מאת: 
ת. פרסום: 16 ספטמבר 2018
כל דבר שקורה לנו במהלך חיינו אין לנו לצעוק לבורא עולם ולומר למה זה קרה לי, כי הכל מאיתו יתברך. הקב"ה רוצה במה שקורה לך לכפר על עוונותיך ולמנוע ממך דברים גרועים יותר.
  • אמונה וביטחון
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ח
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/77/Mishkafayim.mp4