פרשת כי תבא - הקללה היא ברכה

מאת: 
ת. פרסום: 10 ספטמבר 2017
בפרשת השבוע ישנם תשעים ושמונה קללות, אבל צריכים אנו להבין שגם הקללות האלו אינם אלא ברכות, ובורא עולם אוהב אותנו ומברך אותנו וכל הקללות הם רק ליישר את דרכינו.
  • אמונה וביטחון
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ז
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/77/Klala.mp4