פרשת קרח - מחלוקת זה אש

מאת: 
ת. פרסום: 30 יוני 2016
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה אנחנו רואים בפרשת השבוע למרות שקרח היה תלמיד חכם גדול ומופלג אבל החיידקים של הקנאה והתאווה והכבוד התעוררו בו והורידו אותו לחורבן.
  • אמת ושקר
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/KORAH.mp4