פרשת ויגש - אוי לנו מיום הדין

מאת: 
ת. פרסום: 30 דצמבר 2015
מפרשת השבוע אנו למדים את המוסר הגדול לאדם אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה מה נאמר לפני הקב"ה ששם הכל דין אמת.
  • מוסר וביקורת
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/VAIGASH.mp4