קריאת תהילים

psalms
10753
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
9
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לא
לב
לג
לד
לה
לו
לז
לח
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נו
נז
נח
נט
ס
סא
סב
סג
סד
סה
סו
סז
סח
סט
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו
עז
עח
עט
פ
פא
פב
פג
פד
פה
פו
פז
פח
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קד
קה
קו
קז
קח
קט
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיח
קיט 1
קיט 2
קיט 3
קיט 4
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלו
קלז
קלח
קלט
קמ
קמא
קמג
קמד
קמה
קמו
קמז
קמח
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • רבקה מברך/ת את שרה בת נג׳יה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אילה בת שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ד מברך/ת את מרים שיינדל בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר מברך/ת את דורית בת לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • מירי מברך/ת את עידן בן זיוה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אמא מברך/ת את אהרן בן עליזה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אמא מברך/ת את נתן בן עליזה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אמא מברך/ת את נפתלי הערץ בן עליזה
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • אמא מברך/ת את נחמן בן עליזה
  ברכה לזרע של קיימא
 • אמא מברך/ת את אליהו בן עליזה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • יהודה מברך/ת את דניאל בת אפרת
  ברכה לזיווג הגון
 • ל מברך/ת את הילה בת עליזה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את אליהו בן זוהרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את מיטל בת סימונה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את אימרי משה בן מיטל
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את אריאל סימונה בת מיטל
  ברכה לרפואה שלמה
 • ל מברך/ת את עליזה בת סלטנת
  ברכה לרפואה שלמה
 • ניסים בן גניה
  ברכה לרפואה שלמה
 • הלל בת אסתי
  ברכה להצלחה
 • תומר בן נעמי
  ברכה להצלחה
 • שלום בן פרחיה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אליה ינון בן יפה
  ברכה לזרע של קיימא
 • פרחיה בת סלימה
  ברכה להצלחה
 • שושנה אודליה בת יפה
  ברכה לזיווג הגון
 • רג׳ינה בת סוניה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אליאב בן נעמי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • נעמי בת סלימה
  ברכה לרפואה שלמה
 • א מברך/ת את מנשה בן תפחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • א מברך/ת את מנשה בן תפחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • שלי מברך/ת את גריגורי בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה