קריאת תהילים

psalms
4974
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
107
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • עמליה נאוה מברך/ת את ויקטור חיים בן אאוז'ני גניה
  ברכה להצלחה
 • עמליה נאוה מברך/ת את סיגל גליה בת לאה
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  אסתר בת ז'ק יעקב
 • לעילוי נשמת
  ויקטוריה בת ז'ק יעקב
 • לעילוי נשמת
  שרה בת ז'ק יעקב
 • לעילוי נשמת
  שרה בת אברהם
 • לעילוי נשמת
  אאוז'ני גניה בת יעקב
 • לעילוי נשמת
  ז'ק יעקב בן שמואל
 • לעילוי נשמת
  מינה בת משה
 • לעילוי נשמת
  שלמה יעקב בן שמואל
 • עמליה נאוה מברך/ת את קלאודיו בן פולביו
  ברכה להצלחה
 • עמליה נאוה בת לאה
  ברכה לזיווג הגון
 • עמליה נאוה בת לאה
  ברכה להצלחה
 • עמליה נאוה בת לאה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • עמליה נאוה בת לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • עמליה נאוה מברך/ת את לאה בת מינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  שלמה בן גולי
 • חיה מזרחי מברך/ת את אביאל אליהו מזרחי בן חיה מזרחי
  ברכה לרפואה שלמה
 • ליז מברך/ת את אברהם אביחי בן סמדר
  ברכה לרפואה שלמה
 • מ מברך/ת את בתאל בת מלכה
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את אביתר בן מזל מסעודה
  ברכה לשלום בית
 • ליז מברך/ת את ישראל חן בן צביה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ליז מברך/ת את חיה דבורה חן בת בלה
  ברכה לרפואה שלמה
 • מירי מברך/ת את מיה מרים בת פרידה
  ברכה להצלחה
 • רפית שמעוני מברך/ת את יעל שמעוני בת רפית
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • מירי מברך/ת את פרידה בת בתיה
  ברכה לרפואה שלמה
 • מירי מברך/ת את דויד בן רחל רעיה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • יורם אוסקאר מברך/ת את סינורה בת פנינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • ניר בן זהבה
  ברכה לזרע של קיימא
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה