קריאת תהילים

psalms
8786
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
95
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • אור דוד אדרי בן סמדר
  ברכה לרפואה שלמה
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את אפרת בת חוה
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את אתן בן קים
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את יעקב מיכה בן קים
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את דניאל בת אפרת
  ברכה להצלחה
 • יהודה מברך/ת את קים בת אפרת
  ברכה להצלחה
 • ל מברך/ת את מיטל בת סימונה
  ברכה לרפואה שלמה
 • דוד בן רויטל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • ל מברך/ת את אימרי משה בן מיטל
  ברכה להצלחה
 • ל מברך/ת את אריאל סימונה בת מיטל
  ברכה להצלחה
 • ל מברך/ת את עליזה בת סלטנת
  ברכה לרפואה שלמה
 • תמר מברך/ת את יניב בן תמר בן תמר
  ברכה לרפואה שלמה
 • אליהו ישראל מברך/ת את אלכסנדר יוסף חיים בן טליה
  ברכה לזיווג הגון
 • אליהו ישראל בן לריסה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אליהו ישראל בן לריסה
  ברכה לשלום בית
 • אליהו ישראל מברך/ת את רבקה בת מישל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אליהו ישראל מברך/ת את רבקה בת מישל
  ברכה לשלום בית
 • אור מברך/ת את דנה בת שרית
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור מברך/ת את אופק בן שרית
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור מברך/ת את גולן בן דייזי
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור מברך/ת את שרית בת מזל
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור מברך/ת את מזל בת מרים
  ברכה לרפואה שלמה
 • אור מברך/ת את דייזי בת נעימה
  ברכה לרפואה שלמה
 • בר מברך/ת את איתי בן בתיה
  ברכה לרפואה שלמה
 • בר מברך/ת את שחר בן גבי גבריאלה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  כפיר בן דליה משי
 • לעילוי נשמת
  איתן בן ציונה
 • לעילוי נשמת
  עמרם עמי בן לילי
 • לעילוי נשמת
  מאיר בן טויה