קריאת תהילים

psalms
8083
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
117
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • . מברך/ת את חזקיה בן גילה רחל
  ברכה לזרע של קיימא
 • גילה מברך/ת את חזקיה בן גילה רחל
  ברכה להצלחה
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לשחרור מאסר
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה להצלחה
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אורלי מברך/ת את חיים בן שולמית
  ברכה לשחרור מאסר
 • לעילוי נשמת
  רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
 • הקב"ה ירחם על כל החולים בתוכם מברך/ת את דניאל חי בן רחל מאוצר מתנת חינם
  ברכה לרפואה שלמה
 • תמר בנארי בת נירה פוס
  ברכה לזיווג הגון
 • תמר בנארי בת נירה פוס
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • . מברך/ת את יוסף מרדכי בן תהילה שמחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר שרה בת רחל
  ברכה לזרע של קיימא
 • לאה מברך/ת את רז בן לאה
  ברכה לשלום בית
 • לאה מברך/ת את קרן חנה בת לאה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לאה מברך/ת את אורי בן מרים
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  לימור רחל בת תקווה
 • לאה מברך/ת את גבריאל בן חן מלכה
  ברכה לרפואה שלמה
 • יהודה מברך/ת את דניאל בת אפרת
  ברכה להצלחה
 • אסתר מברך/ת את הרב דב קוק הכהן בן שושנה
  ברכה לרפואה שלמה