קריאת תהילים

psalms
3795
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
126
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה להצלחה
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה לזרע של קיימא
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה לזיווג הגון
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אנונימי מברך/ת את ליאור בן סיגלית מתוקה
  ברכה לזיווג הגון
 • אנונימי מברך/ת את ליאור בן סיגלית מתוקה
  ברכה להצלחה
 • לוי מברך/ת את שי בן מתנה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • לוי מברך/ת את וקטוריה בת חווה
  ברכה לשלום בית
 • לוי מברך/ת את וקטוריה בת חווה
  ברכה להצלחה
 • לוי מברך/ת את יוסף בן מרים
  ברכה להצלחה
 • לירז מברך/ת את ליאורה לאה בת טובה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את יוסף בן מרים
  ברכה לזרע של קיימא
 • לוי מברך/ת את יוסף בן מרים
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לוי מברך/ת את וקטוריה בת חווה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את יוסף בן מרים
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את יוסף בן מרים
  ברכה לחזרה בתשובה
 • לוי מברך/ת את וקטוריה בת חווה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה להצלחה
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה לזיווג הגון
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את הגר בת מתנה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • שי בן פאני
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את שולמית בת מרים
  ברכה להצלחה
 • לוי מברך/ת את שולמית בת מרים
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לוי מברך/ת את שולמית בת מרים
  ברכה לזיווג הגון
 • לוי מברך/ת את שולמית בת מרים
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוי מברך/ת את שולמית בת מרים
  ברכה לחזרה בתשובה