קריאת תהילים

psalms
7263
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
80
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ד
ז
ט
יא
יב
יג
יח
כ
כג
כד
כה
כח
לג
לד
לו
לח
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מח
נ
נג
נד
נה
נח
נט
סא
סה
סז
סט
עא
עג
עד
עו
עט
פ
פג
פד
פה
פו
פז
פט
צד
צו
צח
ק
קב
קג
קו
קז
קיא
קיג
קיד
קיז
קיח
קיט 3
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכח
קכט
קל
קלא
קלג
קלד
קלו
קלט
קמז
קמח
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • אבנר מברך/ת את נפתלי בן אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  בתיה בת זכריה
 • חלי מברך/ת את עמליה בת חביבה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חלי מברך/ת את משה בן רחל רשל
  ברכה לרפואה שלמה
 • חלי מברך/ת את מלכה בת סביחה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אריק מברך/ת את אליסיה בת לאונה
  ברכה לשלום בית
 • לעילוי נשמת
  מאיר ז"ל בן נזירה
 • לעילוי נשמת
  נזירה ז"ל בת חנה
 • לעילוי נשמת
  אברהם ז"ל בן דורה
 • לעילוי נשמת
  מזל ז"ל בת נזירה
 • חסוי מברך/ת את דורית בת מזל ז"ל
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את רונית בת אסתר לוי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את עוז,עזרא,בריאות,אושר,הצלחה. בן מזל ז"ל
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אבנר,בריאות,אושר,הצלחה. בן סאלי ז"ל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את הדר,בריאות אושר, הצלחה. בת לאה
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את עמית,בריאות,אושר,הצלחה. בן לאה
  ברכה להצלחה
 • דניאלה מברך/ת את אביבית בת עדנה
  ברכה לזרע של קיימא
 • דניאלה מברך/ת את שושנה מזור בת דבורה
  ברכה לזרע של קיימא
 • עילום שם מברך/ת את יוסף בן רחל ירבקה בת רחלי וכל עמ״י
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  דניאל בן מסודי
 • מישהי בת חסויה
  ברכה להצלחה
 • שקד בן קלודין
  ברכה לזיווג הגון
 • בת אל אמה מברך/ת את סימה בת רינה
  ברכה לשלום בית
 • לעילוי נשמת
  חיים ויקטור בן אמה
 • בת אל אמה בת יהודית
  ברכה להצלחה
 • בת אל אמה מברך/ת את אלי בן סימה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • בת אל אמה מברך/ת את אברהם בן אמה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • יהודה בן יוכבד
  ברכה להצלחה
 • חן בת רחל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חן בת רחל
  ברכה להצלחה