קריאת תהילים

psalms
6520
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
105
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את עידו יוסף-הצלחה בכל בן נועה וניב-כל הישועות
  ברכה להצלחה
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את חיילי צהל- בן חווה-הצלחה בכל
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את נפתלי ניב ונועה-חיים טובים בן חווה-הצלחה בכל
  ברכה לשלום בית
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את אילנית-חיים טובים בת חווה-הצלחה בכל
  ברכה לזרע של קיימא
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את נפתלי ניב-חיים טובים ושלום בן עדנה-חיים טובים ושלום
  ברכה לפרנסה בשפע
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את יעל הדס דב משה בן חווה-הצלחה בכל
  ברכה לרפואה שלמה
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את מנשה,נתנאל,הילה,יצחק,אייל בן חווה-הצלחה בכל
  ברכה לזיווג הגון
 • עדנה-כל הישועות מברך/ת את מעיין רבקה יצחק בני עפרי בן חווה-הצלחה בכל
  ברכה לזיווג הגון
 • חסוי מברך/ת את נתן ושרית בן ליאורה ורחל
  ברכה להצלחה
 • שמירה ורפואה שלמה לעם ישראל בן הקב"ה
  ברכה לשמירת חיילי צה"ל
 • מור חיה בת דליה
  ברכה להצלחה
 • אליהו צמח בן חיה שמעונה
  ברכה לשלום בית
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • שושנה מברך/ת את מתניה בן שןשנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אורית זלוף מברך/ת את זהר בן ברטה
  ברכה לרפואה שלמה
 • שושנה מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
  ברכה לרפואה שלמה
 • שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
  ברכה לפרנסה בשפע
 • שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
  ברכה לחזרה בתשובה
 • אליהו צמח בן חיה שמעונה
  ברכה להצלחה
 • פיני ישראל מברך/ת את יהל מייה וגאיה בת חן
  ברכה להצלחה
 • פיני ישראל מברך/ת את חן בת רינת
  ברכה לפרנסה בשפע
 • פיני ישראל בן רחל
  ברכה לפרנסה בשפע
 • פיני ישראל מברך/ת את צור יעקב בן רחל
  ברכה להצלחה
 • ציון בן רינה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אורי מברך/ת את אלי בן שרה
  ברכה לפרנסה בשפע