עמודים עם התגית: יהדות

22 מרץ 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
אנחנו עומדים פחות מעשרים וארבע שעות למצב המדינה, כיצד היא תראה ...
12 מאי 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
אנו מתכוננים למתן תורה, ובכל יום יוצאים משער של טומאה ונכנסים ...
28 נובמבר 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
אחרי גלות ארוכה בעולם עם ישראל חזר לארצו אך בדיוק עכשיו לפני ...
12 מרץ 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
הקדמה למסכת אבות, מקומה בש"ס, מדוע נכתבה ולמה נקראת כך, ועוד ...
12 מרץ 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ...
13 מאי 2018  |  כותב: הרב חגי כהן
תשובה על השאלה: האם אגדות וסיפורי חז"ל כולם אמת או שיש חלקם משלים, ...
12 דצמבר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
אדם שלומד תורה יכול לזכות להיות האדם השלם אך אם הוא ללא תורה ...
25 יוני 2014  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בתוך אהלה של תורה.
04 פברואר 2020  |  כותב: הרב אשר זנזורי
האדם נמשל לאילן כי האדם עץ השדה, ואנו מברכים אותו שפירותיו היוצאים ...
07 מאי 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
לא להרהר אחר הבורא - שהוא בורא ואנו נבראים ואין אנו יכולים להבין.
24 יוני 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
מי היה רבי חיים בן עטר המכונה אור החיים הקדוש, וכיצד זכה להגיע ...
13 ינואר 2022  |  כותב: מנהל
בתורה הקדושה יש אורות וצחצחות עליונים ומי שלומד אותה זוכה להרגיש ...
28 נובמבר 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
חשבתם פעם מה ההבדל בין אושר להנאה? האם בעולם הזה אפשר להיות מאושרים? ...
13 יולי 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
ההלכה האומרת טוב מעט בכוונה יותר עדיף מהרבה תפילות בלי כוונה, ...
19 מרץ 2015  |  כותב: הרב דניאל זר
האדם נמשך אחרי הפעולות שהוא עושה, ואם הפעולות שלו חיוביות גם ...
20 נובמבר 2018  |  כותב: הרב חגי כהן
תשובה על השאלה: אני ברוך השם מתחזק ואני לא החלטי האם יש צורך ...
20 יוני 2022  |  כותב: asaf
מפרשת השבוע בנושא המרגלים, למדים כלל גדול לחיים שלנו, כמה שאתה ...
14 מרץ 2019  |  כותב: הרב חיים כהן
אדם מתפלל כל יום ומבקש את צרכיו, כיצד נוכל שתפילתינו תתקבל. אם ...
27 ינואר 2022  |  כותב: מנהל
כיצד זוכים להרגיש את האור העליון שבתורה הקדושה? איך מתחברים לקדושה ...
10 נובמבר 2020  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
כיצד נזכה לברכה בשפע מהשמיים? מה הדבר שיגרום לנו לשפע של ישועות ...