עמודים עם התגית: תורה יהדות

07 יוני 2022  |  כותב: מנהל
אי אפשר בעולם הזה להיות מאושר אלא רק מי שמחובר לתורה הקדושה!
10 מרץ 2022  |  כותב: מנהל
כמה אדם מפסיד על כל שיעור תורה שלא הלך כי כל דברי התורה עם אוכל ...
16 מאי 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
הוא היה אומר: אל תהי דן יחידי, שאין דן יחידי אלא אחד, ואל תאמר ...