עמודים עם התגית: אוכל

18 יוני 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: האם מותר להשים אוכל מתחת לשולחן או שיש בזה איסור ...
19 אוקטובר 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
כמה צריך לאכול בסוכה בלילה הראשון כדי לקיים מצוה מן התורה? מה ...
01 דצמבר 2016  |  כותב: הרב יורם סרי
האם מותר לאכול דברי מאכל או להשתמש במטרנה עם אבקת חלב נכרי, מדוע ...
24 נובמבר 2016  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות בישולי עכו"ם, האם מותר לאכול אוכל שבישלו גוי, מדוע אסור ...
04 דצמבר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ברכה אחרונה, מעין שלוש ובורא נפשות, שיעור ברכה אחרונה ודיני ...
01 יולי 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
איזה ברכה צריך לברך קודם "על המחיה" או "בורא נפשות"?, אם בירך ...
04 נובמבר 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
מה מברכים על פרי שסוחט לתוך כוס? ומה הדין שתופס את הפרי בידו ...
30 דצמבר 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
מה מברכים על פטריות ולבבות דקל? מתי מברכים על המים ומתי אין מברכים?
07 מאי 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
מתי מתחייבים בברכת בורא נפשות, וביאור המילים של הברכה.
16 דצמבר 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
מה הברכה על אננס? מה לברך קודם על בננה או על תפוז? ומה מברכים ...
18 נובמבר 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
על איזה ירקות מברכים ברכת בורא פרי האדמה.
16 יוני 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
מדוע מברכים על האורז מזונות ולבסוף בורא נפשות? מה מברכים על פריכיות ...
28 פברואר 2017  |  כותב: פינת הנשים
דיני ברכת המזון לנשים, האם נשים צריכות לחזור אם שכחה, מה עושה ...
24 יולי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות הקשורות לפני ברכת המזון, מים אחרונים ודיני ברכת המזון וברכה ...
23 אוקטובר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הרצאה הראשונה בהלכות ברכות, מהי ברכה ופירוש המילים, והלכות ברכת ...
02 נובמבר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות ברכות, דין ברכת הפירות, פירות שמיטה וערלה. ושאר דיני ...
13 נובמבר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ברכת מזונות, על מה מברכים מזונות וקביעות הברכה, והלכות ...
11 דצמבר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ברכת מעין שלוש, על המחיה על הגפן ועל הפירות ושיעור לברכה ...
09 נובמבר 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
מה צריך לברך קודם ברכת "שהחיינו" או הברכה על הפרי? ומה הדין אדם ...
17 נובמבר 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
האם מברכים ברכת "שהחיינו" על פירות מורכבים? ומה הדין לגבי ענבים ...