עמודים עם התגית: סעודה

18 מאי 2017  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: בימי ספירת העומר אנו צריכים לספור כל לילה את ...
13 מרץ 2018  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
סיפור מרגש כיצד הצליחה סעודת שבת אחת להציל יהודי ולהפוך את חייו ...
26 יוני 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
דיני ברכת היין באמצע הסעודה, ומתי ברכת היין פוטר שאר משקים, וכן ...
15 מאי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ברכת המוציא ודיני הנהגות בסעודה.
24 יולי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות הקשורות לפני ברכת המזון, מים אחרונים ודיני ברכת המזון וברכה ...
19 יוני 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות סעודה, דיני שמש בסעודוה, הפסק בין בשר לחלב ועוד הנהגות ...
15 ספטמבר 2014  |  כותב: הרב בנימין מועלם
המשך דיני היין של קידוש, האם יין לבן כשר לקדש עליו, והאם אפשר ...
21 יוני 2015  |  כותב: הרב בנימין מועלם
פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין ...
17 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: מה הדין למי שאוכל סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים ...
03 יולי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות מאכלים הבאים בתוך הסעודה של פת, על אילו מאכלים מברכים ועל ...
08 מאי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות נטילת ידיים לסעודה, דיני טבילת ידיים במקווה, ונטילת ...
01 מאי 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה, ועוד המשך הלכות נטילת ידיים ...
24 אפריל 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
סדרת הרצאות חדשה בהלכות סעודה, נטילת ידיים, ברכות בסעודה, בציעת ...
22 פברואר 2017  |  כותב: פינת הנשים
הלכות סעודה לנשים, חציצה בנטילת ידים, האם גם נשים חייבות במים ...
27 מאי 2014  |  כותב: הרב בנימין מועלם
דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים ...
08 נובמבר 2021  |  כותב: מנהל
הלכות סעודה שלישית של שבת, האם צריך לעשות קידוש בסעודה שלישית? ...
13 מרץ 2018  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
בכל שבוע ישנה סגולה עצומה שטמונה לנו אוצר שלם של שפע ישועה וברכה ...
15 יוני 2020  |  כותב: הרב אהרן זכאי
כיצד מקיימים סעודות שבת, האם יש מצווה לאכול דגים בסעודות שבת, ...
09 יולי 2015  |  כותב: הרב יורם סרי
דיני סעודות שבת, מתי וכמה סעודות שבת עורכים, כיצד מקיימים סעודות ...
27 פברואר 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: אחת ממצוות יום הפורים היא סעודת פורים האם יש ...