עמודים עם התגית: שכר ועונש

05 מאי 2022  |  כותב: מנהל
אין מצווה בעולם שמגיעה בשכרה ללימוד התורה כי תלמוד תורה כנגד ...
17 פברואר 2020  |  כותב: הרב דניאל זר
בעולם הזה אפשר לעשות הכל רק חשוב לזכור שביציאה משלמים הכל וכל ...
30 יוני 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה שכר רב יש על מצווה אחת שאדם עושה בעולם הזה ולכן צריך להתגאות ...
15 אפריל 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
מאות שנים אחרי שנפטר גחזי התגלה לאריז"ל וכך נגמר תיקונו.
18 ספטמבר 2019  |  כותב: מנהל
סרט מדהים של הרב יוסף מזרחי על שכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא ...
16 אפריל 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
סיפור משל המראה לנו איפה אנחנו צריכים להשקיע באמת.
04 יולי 2016  |  כותב: קובי לוי
הקדוש ברוך הוא איננו מקפח שכרה של אף בריה עלי אדמות. היה זה בעבורו ...
18 מאי 2017  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
בפרשת השבוע אנו קוראים שכל מי שמקיים את דרכיו של הקב"ה מרוויח ...
07 נובמבר 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה ...