עמודים עם התגית: חודש אדר

17 פברואר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
לקראת פורים אנחנו קוראים בתורה בשבת את ארבע הפרשיות בנוסף לפרשת ...
14 מרץ 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
סיפור מרגש על יהודי שמסר נפשו בספרד על קיום המצוות ואפילו על ...
17 מרץ 2016  |  כותב: מנהל
ז' באדר הוא יום לידתו ויום פטירתו של משה רבנו, כשאנו פותחים את ...
18 פברואר 2014  |  כותב: מנהל
מלחמת עמלק בעם ישראל, וחיוב פרשת זכור וחיוב שמיעת פרשת פרה.
18 פברואר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
חודש אדר מלשון אדירו של עולם, שכך נקרא הקב"ה. וחודש זה האמונה ...
14 מרץ 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
מה נוכל ללמוד מימי הפורים... גם שיש רגעים של קושי יש לנו את הכוחות ...
09 מרץ 2017  |  כותב: הרב אשר זנזורי
חג פורים נמשך ליומיים, בי"ד לחודש וכן גם בט"ו. באיזה מקומות אנו ...
20 מרץ 2019  |  כותב: הרב אשר זנזורי
מהו יום פורים וכמה יום זה חשוב ומיוחד וכן כל חודש זה הוא חודש ...
09 מרץ 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
מה המצווה הגדולה ביותר ביום פורים? מחיית עמלק - כיצד נמחוק את ...
24 פברואר 2014  |  כותב: מנהל
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
15 מרץ 2022  |  כותב: מנהל
מדוע צריך להרבות צדקה בפורים, כיצד זוכים ננצל את חג הפורים ונזכה ...
18 פברואר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
משנכנס אדר מרבים בשמחה, שחודש זה נהפך המזל של עם ישראל מיגון ...
08 מרץ 2020  |  כותב: הרב אשר זנזורי
משנכנס אדר מרבים בשמחה, ובמיוחד בכל יום שמתקרבים ליום הפורים, ...
07 מרץ 2017  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: שבת שלפני פורים קוראים אנו את פרשת זכור על מחיית ...