עמודים עם התגית: דין ומשפט

09 ספטמבר 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
מה מוטל עלינו לעשות רגע לפני פרוס החג ראש השנה שבו נידון האדם ...
26 נובמבר 2020  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה עמוק דינו של הקב"ה שאין משוא פנים לפניו ואין הקב"ה מוותר ...
18 ספטמבר 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
רק שאדם יודע ומכיר את הקב"ה אז הוא מפחד מיום הדין אבל שאין לאדם ...
19 דצמבר 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
מה צריך לחשוב לפני שרוצים לעשות עבירה, האם זה משתלם לי לשלם אחר ...
19 ספטמבר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
ראש השנה מתקרב ואנו צריכים לספור את הימים ולהתעורר מתי מגיע יום ...
10 נובמבר 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה חמורה והתעסקות באש מצוות "בין אדם לחברו" שיכולה להשפיע על ...
18 נובמבר 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
האם הקב"ה מוותר על העבירות שאני עושה? דרשה חזקה בנושא עומק דינו ...
20 יוני 2016  |  כותב: מנהל
סרטון קצר על הדין והמשפט שיש בעולם - אדם יכול ללכת בעולם הזה ...
05 ספטמבר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
בחודש אלול צריך כבר להתחיל לפחד מיום הדין ראש השנה שבו אנו עומדים ...
11 דצמבר 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
מה צריך לעשות כדי לזכות לכל הטובות שבעולם? היום נלמד כיצד להיות ...
24 אוקטובר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
מדוע אנו מבקשים בראש השנה חיים? ומה הסגולה לזכות לכתבת לחיים ...
06 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
ראש השנה הוא יום הדין שבו נגזר על כולנו איך תעבור עלינו השנה, ...
02 ספטמבר 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
יום ראש השנה הוא יום דין נורא שהקב"ה דן את כל העולם כולו בדין ...
02 אוקטובר 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
הדרשה האחרונה של הימים הנוראים, לקראת יום הכיפור צריך לפחד אולי ...
10 ספטמבר 2015  |  כותב: הרב דניאל זר
ביום ראש השנה הקב"ה מעמיד את כל העולם כולו במשפט נורא, ואין מי ...
13 מאי 2019  |  כותב: הרב יורם סרי
כיצד מקיימים דין ומשפט לפי התורה, מה עושים הדיינים ומה עושים ...
14 ספטמבר 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
בראש השנה דנים את כל העולם מי יחיה ומי ימות, למי יהיו חיים שלוים ...
19 אוגוסט 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ...
07 נובמבר 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה ...
29 יוני 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
אדם יכול ללכת אחרי מראה עיניו ותאוותיו אך לבסוף שידע כי על כל ...