עמודים עם התגית: פרשת בא

06 מאי 2013  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
איך מסתכלים באמת על גדולי תורה, האם המבחן הוא מופתים או עמל התורה?
05 פברואר 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
עם ישראל השתעבדו במצרים 210 שנים וכיצד זכו לצאת מהגלות הנוראה ...
01 ינואר 2014  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
עיקר הישועה של האדם מגיעה שהוא מצפה ובוטח אך ורק בבורא העולם.
09 ינואר 2019  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
מתנה יקרה לאין ערך נתן לנו הקב"ה ושמה תשובה - לעקור את כל הרע ...
30 דצמבר 2013  |  כותב: הרב משה דיין
משמעות עמוקה יש למצוות קידוש החודש שנצטווה ישראל בצאתם ממצרים.
12 ינואר 2016  |  כותב: הרב משה דיין
הקב"ה גואל את עם ישראל בשתי דרכים, וכך גם בגאולה העתידה הקב"ה ...
19 ינואר 2015  |  כותב: הרב משה דיין
זריזות בקיום המצוות, שאם באה לידך מצווה אל תחמיצנה אלא עשה אותה ...
31 ינואר 2017  |  כותב: הרב משה דיין
כל המכות של מצרים הייתה להשיב ללב של עם ישראל כי השם הוא האלקים ...
16 ינואר 2018  |  כותב: הרב משה דיין
נלמד מפרשת השבוע שקיום המצוות צריכה להיות אך ורק לשם שמים ולא ...
30 דצמבר 2013  |  כותב: הרב רועי בנימין
כיצד הקב"ה הכביד את לבו של פרעה? וכי נשללה מפרעה זכות הבחירה? ...
12 ינואר 2016  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
השאלה המפרוסמת מה פרעה אשם לקבל את המכות, הרי הקב"ה הכביד את ...
07 ינואר 2019  |  כותב: הרב צח ויאה
מפרשת שבוע אנו למדים יסוד גדול להסתכלות החיים, שלאן שאנו הולכים ...
03 ינואר 2022  |  כותב: Moni
שמגיע לנו ניסיון, צריכים לדעת ולהבין שזה השגחתו הפרטית של בורא ...
28 ינואר 2020  |  כותב: הרב צח ויאה
מפרשת השבוע נלמד כמה סייעתא דשמיא יש למי שמבין שהוא לא בעל הבית ...
13 ינואר 2016  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
רבותינו אמרו "אחר המעשים נמשכים הלבבות" אבל יסוד זה דווקא שאדם ...