עמודים עם התגית: תענית

29 אוגוסט 2021  |  כותב: הרב אהרן זכאי
האם מותר להתענות בשבת? מה יעשה אדם שראה דבר לא טוב בחלום שצריך ...
23 יוני 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
הלכות אמירת עננו בתפילות בימי התענית.
15 מרץ 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
הלכות תענית ציבור של י"ז בתמוז, ג' בתשרי ועשרה בטבת.
25 מרץ 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: מתי תענית בכורות והאם יש חיוב לצום ביום זה ומה ...
15 מרץ 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
מהם החייבים בצומות ומהם הפטורים, האם מעוברות ומניקות חייבות לצום, ...
27 יוני 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות תענית ציבור ותענית יחיד, דיני קבלת תענית, הלכות יום התענית ...
11 יולי 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ודינים לצום תשעה באב, סדר סעודה מפסקת, חמישה עינויים האסורים ...
10 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
מי הם הפטורים מצום יום כיפור, האם מעוברת צריכה לצום, וכן יולדת, ...
20 מרץ 2018  |  כותב: מנהל
תשובה על השאלה: מי מה הפטורים שאינם צריכים לצום בתענית בכורות ...
10 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
ביאור חמשת העינויים ביום כיפור, כיצד נוטלים ידיים ביום כיפור, ...
24 פברואר 2014  |  כותב: מנהל
מדוע מרבים בשמחה בחודש אדר, הלכות זכר למחצית השקל ותענית אסתר.
11 אוגוסט 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
יש אנשים שבוכים על כסף ויש אנשים שבוכים על כבוד - על מה אתה בוכה ...
16 יוני 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
סיבת הצום י"ז בתמוז ומהות התענית, היסטוריה ומספר דינים הנלמדים ...
12 דצמבר 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות עשרה בטבת, דיני הצום ומהו עיקרו של התענית? תשובה וצדקה.
16 מרץ 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
מהות הצום, מדוע צמים בעשרה בטבת, דיניו ומה הדין אם חל הצום בערב ...
15 יולי 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
הלכות ודיני צום תשעה באב, חמישה עינויים האסורים, תפילות ומוצאי ...
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
איך אפשר להיפטר ולא לצום תענית בכורות? ומה הדין שקונה בשר האם ...