עמודים עם התגית: פרשת חקת

25 יוני 2015  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
יסוד גדול לאדם שכמה מוטל עלינו להשמר בעבודת ה' ולא לפתוח פתח ...
02 יולי 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
כל אדם יכול להתחבר לתורה הקדושה ולהיות דבוק בה ואז יזכה להרגיש ...
21 יוני 2018  |  כותב: הרב משה דיין
מה עלינו ללמוד מנחש הנחושת שעשה משה רבינו על מנת לרפאות את עם ...
04 יולי 2016  |  כותב: הרב משה דיין
היסוד לקיום כל המצוות הכתובות בתורה הוא "חוק" - לדעת שכל המצוות ...
22 יוני 2015  |  כותב: הרב משה דיין
צריך לדעת לשמוע בקול השם ולא לסור ימין ושמאל מכל אשר מצווה.
27 יוני 2017  |  כותב: הרב משה דיין
צריך לקיים את המצוות מתוך התבטלות לרצון השם ללא שום נגיעות או ...
10 יוני 2013  |  כותב: הרב משה דיין
בתורה הקדושה יש כח לשנות את הטבע.
22 יוני 2014  |  כותב: הרב משה דיין
בפרשה נלמד מהי קדושת וטהרת עם ישראל שהם בנים לקדוש ברוך הוא.
07 יולי 2016  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
מפרשת השבוע אנו  למדים שיש מצוות שאין לנו הסבר לקיומם. ללמדנו ...
02 יולי 2019  |  כותב: הרב צח ויאה
כמה כח חזק יש להרגל שאנו מתרגלים בו, ישנם כמה הרגלים שאנו צריכים ...
27 יוני 2022  |  כותב: asaf
בפרשת זה יש את פטירתו של אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום ...