עמודים עם התגית: שמירת עיניים

09 יולי 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
על ידי שמירת העיניים אפשר לזכות להשראת שכינה גדולה ועצומה על ...
24 פברואר 2022  |  כותב: מנהל
הלכות צניעות בין גברים לנשים, איסור התסכלות בנשים, איסור קרבה ...
03 מרץ 2022  |  כותב: מנהל
המשך הלכות קרבה אל נשים, איסור הסתכלות ואביזרי דגלוי עריות.
26 יולי 2020  |  כותב: הרב דניאל זר
קטע חזק בנושא שמירת עיניים - כמה צריכים להתחזק כדי לא לקלקל את ...
25 ינואר 2016  |  כותב: קובי לוי
כשאנחנו זורקים את האבן לשלולית גם שהיא נעלמה מאתנו, היא משאירה ...
16 יוני 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
הרצאה הפותחת את סדרת קדושת האדם, מעלת שמירת העיניים וסיפור מצמרר ...
26 יוני 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
כל אדם הולך אחר מראה עיניו ועושה מה שבא לו אך צריך לזכור - ביציאה ...
24 יוני 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
הרצאה נדירה על קדושת העיניים וצניעות בת ישראל, עם סיפור מרגש ...
19 יולי 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
ההרצאה החזקה ביותר של סדרת קדושת האדם בנושא שמירת הברית - העבירה ...
09 אוגוסט 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
הרצאה חזקה ביותר בנושא שמירת הברית ואיסור הוצאת זרע לבטלה, כמה ...
02 יוני 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
כמו בנסיעה באופנים ככה החיים - איפה שקשה סימן שאתה בעלייה, ואיפה ...
23 יוני 2022  |  כותב: מנהל
כיצד ניתן להצליח בדור הזה לשמור את העיניים? עצות ומעשיות כיצד ...
09 אוגוסט 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
כל מי שמקריב מעצמו למען הקדוש ברוך הוא - בסופו של דבר הכל משתלם ...
20 יוני 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
כל העבירות והתאוות מתחילות בחוסר שמירת עיניים כי מי ששומת את ...
16 יולי 2015  |  כותב: הרב דניאל זר
כל השכר של האדם בעולם הזה הוא נמדד לפי כמה הוא הקריב מעצמו לשמור ...
31 מאי 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
כל העבירות שהאדם יכול להגיע אליהם מתחיל מהעיניים אבל גם כל הקדושה ...
25 מאי 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
הדרשה הפותחת של סדרת ההרצאות קדושת האדם, כמה צריך להשמר בקיץ ...
29 ינואר 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
גם זו סגולה לפרנסה, שמירת העיניים - מי ששומר את עיניו מובטח לו ...
24 פברואר 2015  |  כותב: הרב דניאל זר
בדור האחרון יצר הרע ילחם בכולם דרך העיניים, אבל מי שיסתכל ויתבונן ...
20 יולי 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
עיקר הנסיון הוא כדי שהאדם יתעלה ויעלה לדרגה רוחנית עליונה וגבוהה ...