עמודים עם התגית: יום כיפור

21 ספטמבר 2015  |  כותב: הרב יהודה שמעוני
לקראת יום הכיפורים אנו צריכים להאמין בדבר אחד שיחזק אותנו למשך ...
12 ספטמבר 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כל אחד צריך לחשוש לאחר ראש השנה אולי יש עלי גזרה רעה ולכן צריך ...
06 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
הקב"ה מצפה מכל אחד לעשות תשובה, ואפילו תזוזה קלה של תשובה הקב"ה ...
16 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: מה הדין בצום כיפור לחולה, האם הוא לא חייב לצום ...
27 מאי 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
מעלתה של הדימעה בימים הנוראים שמוחקת ומעברת עוון מעלינו ומבטלת ...
27 ספטמבר 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
סיפור מרגש על סנגורן של ישראל מברטישוב שגילה שתפילת חיילים פשוטים ...
12 ספטמבר 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות עשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור, סעודה מפסקת והלכות היום ...
11 ספטמבר 2013  |  כותב: הרב רועי גנון
הלכות תפילה ומנהגים הנוהגים בימים שבין ראש השנה ליום כיפור הנקראים ...
02 אוקטובר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
לקראת יום כיפור נדון בהלכות תשובה, כיצד עושים תשובה לפני המקום, ...
06 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב יורם סרי
מצות התשובה, איך עושים תשובה אמיתי בעשרת ימי תשובה וביום כיפור.
24 אוקטובר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
איך נזכה לשמור את קדושת הימים הטהורים שעברנו לכל השנה כולה.
10 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
מי הם הפטורים מצום יום כיפור, האם מעוברת צריכה לצום, וכן יולדת, ...
10 אוקטובר 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
בכל שנה הקב"ה נותן לנו יום גדול ועצום ומטהר אותנו ולנו נותר רק ...
28 אוקטובר 2018  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
מה עשה החתם סופר לפני כל נדרי בערב יום כיפור, מדוע כולם היו צריכים ...
28 ספטמבר 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
הדרשה האחרונה לפני יום הכיפורים, כמה הקב"ה אוהב אותנו שנתן לנו ...
13 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
לקראת יום כיפור אנו צריכים לעשות תשובה חזקה לעורר את לבבנו ולהתחזק ...
16 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
ביום הכיפורים ישנם חמישה עינויים, מה פרטי ההלכות והדיניים בחמשת ...
28 ספטמבר 2017  |  כותב: הרב יורם סרי
ביאור מצוות התשובה וחשבון הנפש, הכנה לימים הנוראים וליום הקדוש ...
12 ספטמבר 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
חיזוק לעשרת ימי תשובה ולקראת יום הגדול יום כיפור שבו אנו נחתמים ...
18 ספטמבר 2018  |  כותב: הרב דניאל זר
הרצאה האחרונה של השנה לקראת יום כיפור נכיר את גדולת היום ונזכור ...