עמודים עם התגית: חג הפסח

13 אפריל 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
האם מותר לדבר בזמן בדיקת חמץ? איזה דברים אסורים לפני בדיקת חמץ? ...
26 מרץ 2015  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך ביאור הגדת פסח, יציאת מצרים וביזת מצרים, נס קריעת ים סוף ...
03 אפריל 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות ביאור חמץ בערב פסח, דיני בדיקת חמץ ועד שריפת חמץ בבוקר ...
07 אפריל 2022  |  כותב: מנהל
הלכות חודש ניסן והכנות לחג הפסח, נקיון הבית לפסח, הכשרת הכלים ...
09 מאי 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
דיני חודש ניסן והלכות הכנת הבית לפסח, ניקיון החמץ ושאר דינים.
09 מאי 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות מוצרי מזון הכשרים לפסח והלכות הגעלת הכלים מחמץ.
09 מאי 2013  |  כותב: הרב יורם סרי
חלק ג של הלכות פסח בעניין הלכות ודיני ליל הסדר, שתיית ארבע כוסות, ...
17 אפריל 2016  |  כותב: מנהל
28 מאי 2013  |  כותב: מנהל
מהותו של חג הפסח הוא האמונה הברורה והמזוככת בבורא העולם שהוא ...
09 אפריל 2018  |  כותב: הרב עופר כהן
מה אנו צריכים לשאוב מחג הפסח - גאולה חירות ואמונה - הרצאה חזקה ...
23 מרץ 2020  |  כותב: פינת הנשים
הלכות חג הפסח לנשים, כיצד בודקים את החמץ, האם נשים מברכות על ...
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
כמה צריך לשתות בליל הסדר כדי לצאת ידי חובה, על איזה צד צריכים ...
05 אפריל 2021  |  כותב: מנהל
כיצד לחיות אמונה עם כל הצרות ובעיות שיש לנו בחיים - דרשה חזקה ...
24 אפריל 2022  |  כותב: מנהל
איזה מסר אנחנו יוצאים מחג הפסח ולוקחים אותו אל החיים שלנו? דרשה ...
25 מרץ 2018  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
איזה מחזה ראה היהודי והחליט בזכות זה לחזור בתשובה...
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
דיני הקידוש וטיבול הכרפס, וסדר חציית המצות.
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
האם נשים חייבות לקרוא את כל סדר ההגדה, ומתי מגלים את המצה ומתי ...
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
סדר אכילת המצה, ומה הדין אם לא הסב, ודיני זקן וחולה.
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
דיני אכילת המרור, וסדר הכריכה של המצה והמרור ואיסור אכילת זרועה ...
02 אפריל 2015  |  כותב: הרב רועי גנון
דיני האפיקומן ומה הדין אם שכח לאוכלו, ודיני יעלה ויבוא בברכת ...