עמודים עם התגית: מגילת אסתר

02 מרץ 2015  |  כותב: הרב יורם סרי
ביאור מגילת אסתר ע"פ פירושו של הגאון מוילנא, סדר השתלשלות המאורות ...
12 ינואר 2014  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות חודש אדר ומחצית השקל, דיני תענית אסתר והלכות היום הגדול ...
25 פברואר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
סיפור מגילת אסתר מתחיל במלכות אחשורוש, אבל מה קרה לפני כל סיפור ...
25 פברואר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
כל שנה בימי הפורים אנחנו קוראים בערב ובבוקר את מגילת אסתר, אבל ...
15 מרץ 2022  |  כותב: מנהל
ביאור נפלא על כל מגילת אסתר, מה היה הסיפור האמיתי מאחורי המגילה ...
04 מרץ 2014  |  כותב: מנהל
הרצאה מדהימה של הדרשן הגדול הרב שלמה לוינשטיין על סיפור מגילת ...
21 מרץ 2016  |  כותב: מנהל
הקורא את המגילה לא כסדרה לא יצא ידי חובה. הטעם לדבר שלא יראה ...
10 מרץ 2014  |  כותב: הרב רועי גנון
מי חייב לשמוע את המגילה?, מה הדין אם באמצע שאדם שומע את קריאת ...
07 מרץ 2017  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: אחד ממצוות החג הוא קריאת המגילה, איזה דברים חשובים ...