עמודים עם התגית: הלכות

12 נובמבר 2020  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות אבידה ומציאה, מתי מותר לקחת את המציאה ומתי צריך להכריז ...
20 נובמבר 2020  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות אבידה ומציאה, מה עושים אם מוצאים צ'ק, כיצד מכריזים ...
26 נובמבר 2020  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות אבידה, איזה סימנים צריך להשיב את האבידה, מהי אבידה ...
01 פברואר 2019  |  כותב: הרב יורם סרי
מהו אבק לשון הרע, כיצד אדם יכול לעבור על איסורי לשון הרע ורכילות ...
21 יוני 2018  |  כותב: הרב יורם סרי
הלכות מצוות חסד, מדוע הקב"ה ציווה לעשות חסד עם השני, האם חייב ...
05 יולי 2018  |  כותב: הרב יורם סרי
האם צריך לשלם על מעלית בבניין משותף גם אם אני לא משתמש בה? האם ...
18 יוני 2018  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על השאלה: האם מותר להשים אוכל מתחת לשולחן או שיש בזה איסור ...
22 מאי 2017  |  כותב: הרב אשר זנזורי
תשובה על שאלה : מה הדין אם פלטה שהופסקה לעבוד בשבת ולאחר שהתקררה ...
25 אוקטובר 2020  |  כותב: הרב יורם סרי
מתי המכירה היא מקח טעות ומתי אף שיש טעות המקח חל, האם ניתן להתחרט ...
02 אוגוסט 2018  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות הלבנת פנים, כיצד אסור להונות את החבר בדיבור ואפילו ...
09 אוגוסט 2018  |  כותב: הרב יורם סרי
המשך הלכות אונאת חבר בדברים, האם מותר לקרוא לחבר בשם כינוי,  ...
11 דצמבר 2016  |  כותב: פינת הנשים
באיזה אופנים מותר להתייחד ואין חשש של איסור כגון פתח פתוח או ...
18 דצמבר 2016  |  כותב: פינת הנשים
באיזה אופנים מותר לאיש להתייחד עם אישה יחד בחדר, כגון שבעלה בעיר, ...
13 יולי 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
ההלכה האומרת טוב מעט בכוונה יותר עדיף מהרבה תפילות בלי כוונה, ...
04 נובמבר 2018  |  כותב: הרב בנימין מועלם
המשך לבירור ההלכה באלו דברים יש איסור מלאכת בורר בשבת האם רק ...
19 נובמבר 2018  |  כותב: הרב בנימין מועלם
המשך לבירור ההלכה באלו דברים יש איסור מלאכת בורר בשבת האם רק ...
27 נובמבר 2018  |  כותב: הרב בנימין מועלם
סיכום לבירור ההלכה באלו דברים יש איסור מלאכת בורר בשבת האם רק ...
14 אוגוסט 2019  |  כותב: הרב אומר מעודה
בשיעור זה נמשיך על הלכות טבילת כלים, האם צריכים להטביל כלים של ...
10 ינואר 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד ...
29 נובמבר 2021  |  כותב: הרב אשר זנזורי
כיצד אנחנו יכולים להדר המצווה של הדלקת נרות חנוכה, איזה חנוכיה ...