עמודים עם התגית: פרשת ויצא

29 נובמבר 2015  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
היסוד בעבודת התפילה הוא לדעת שאין מי שיכול לעזור לאדם רק הקב"ה ...
06 נובמבר 2013  |  כותב: מנהל
מפרשת ויצא רואים כמה כח של הויתור שכל מי שמותר השם משלם לו שכרו.
27 נובמבר 2017  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
אדם שמוותר לחברו לעולם לא מפסיד, גם אם הויתור קשה והנסיון לא ...
14 נובמבר 2018  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
מדוע ברח יעקב מעשו, וכיצד ידעה רבקה שעשו רוצה להרוג את יעקב?
05 דצמבר 2016  |  כותב: הרב משה דיין
עבודת הצדיק היא לקדש את מעשה החולין ולהעלות הכל לקדוש ברוך הוא.
24 נובמבר 2014  |  כותב: הרב משה דיין
מדוע האבות תקנו את התפילות בסדר הזה, ולא לפי סדר היום של התורה ...
04 נובמבר 2013  |  כותב: הרב משה דיין
בפרשתנו לומדים על נישואי יעקב ומכאן נלמד על היסוד של כל בית בישראל.
19 נובמבר 2015  |  כותב: הרב משה דיין
הדבר המאחד את כל בית ישראל הוא ההתרחקות מכל סוגי הרשעים ולהיות ...
15 נובמבר 2018  |  כותב: הרב צח ויאה
לא יתבעו את האדם על דברים שהוא לא יכל לעשות אלא על ההשתדלות על ...
02 דצמבר 2019  |  כותב: הרב צח ויאה
מפרשת השבוע אנחנו למדים שיש מצבים של מלאכים עולים - זמנים של ...
02 דצמבר 2015  |  כותב: הרב אליהו רוסתמי
כמה חשוב לכבד את הזולת ואפילו יש מצבים שאנחנו נשנה מלשוננו כדי ...
03 נובמבר 2013  |  כותב: הרב רועי בנימין
גודל מעלת שכרו של מי שמוותר - לעולם אדם לא מפסיד מויתור!