עמודים עם התגית: בין אדם למקום

05 דצמבר 2016  |  כותב: קובי לוי
אנחנו צועדים בחיי היום יום שלנו והזמן רץ לפנינו ואין אנו שמים ...
01 מאי 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
בואו נשים על כף המאזניים את האמת ואת השקר ונראה מי מנצח...
12 אוגוסט 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
כיצד נתכונן ונכין את עצמינו לימים הנוראים - ארבעים יום נהיה אך ...
11 נובמבר 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
מצוות שבכל יום שעל האדם הרוצה להתחסד עם קונו לקיימם כגון תיקון ...
08 ספטמבר 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
מה זוכה מי שמבטל את כל הרצונות שלו כלפי הקב"ה - האם הוא מפסיד ...
16 יולי 2015  |  כותב: מנהל
מהו בין המצרים - הזמן הכי קדוש שאפשר להתקרב לבורא עולם ולהרגיש ...
25 מאי 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
כל מהלך חיי העולם הזה אין הקב"ה נותן לאדם עונש אלא אם כן ראוי ...
28 יולי 2014  |  כותב: הרב דניאל זר
אדם תמיד מחפש מה שאסור לו - ואת זה הוא רוצה ורק לזה הוא מתאווה ...
14 ינואר 2019  |  כותב: הרב אשר קובלסקי
כיצד נהפוך את התפילות שלנו לאמצעי של שמחה, כיצד נשבור את המסכים ...
10 ינואר 2019  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
מה יכול לחבר אותנו אל הקב"ה - רק עמל ויגיעת התורה תביא אותנו ...
07 ינואר 2015  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
הכח שבאדם להנהיג את עצמו להבין הכין שהוא רוצה להגיע היינו יכול, ...
19 מאי 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה חשוב להכיר טובה לבורא עולם על כל מה שעושה עמנו. עם נעשה לאדם ...
07 מאי 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כל מי שיש בו שלשה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של אברהם וכל מי ...
07 מאי 2013  |  כותב: הרב דניאל זר
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין ...
04 מרץ 2019  |  כותב: הרב דניאל זר
כמה חמורת מצוות השבת, שאפילו אדם יעשה צדקות כל ימי חייו ויחזיק ...
03 דצמבר 2014  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
לאה אמנו מלמדת אותנו כיצד לומר תודה ותמיד להודות להשם על כל פסיעה ...
19 ינואר 2021  |  כותב: הרב דניאל זר
סיפור חזק כמה טוב ללכת בתמימות עם הקב"ה ומי שעושה כן מצליח בכל ...
02 אוגוסט 2022  |  כותב: מנהל
כיצד נותנים את כל הלב שלנו לקב"ה - אם ניתן לו את העיניים ונשמור ...
19 נובמבר 2014  |  כותב: הרב מיכאל מזוז
מה יעשה האדם שנגזר עליו שלא תהיה בו חכמת התורה? ירבה בתורה וירבה ...
17 פברואר 2022  |  כותב: מנהל
רק על ידי לימוד התורה הקדושה אפשר להתקרב להשם יתברך ולהיות מחוברים ...