new-web

אתר 'אור דוד' עלה לאויר בשנת 2012. ואליו נחספו אלפי אנשים בכל יום והתחברו לשיעורי תורה ויהדות, קריאת הלכות ומאמרים ועוד. בשנה הראשונה נצפו כ-320,000 דקות צפייה בשיעורי תורה וכ-10,000 כניסות בכל חודש.
עם השנים התפתח האתר בטכנולוגיה חדשה וקידום בגוגל ובשנת 2018 הסטטיסטיקה הגיע לכמות פי 10! מעל 3,200,000 דקות של צפייה בכל שנה בשיעורי תורה, כ-200 שעות של צפייה בכל יום! מעל מליון כניסות לאתר בשנה ובנוסף אלפי משתתפים בקבוצות הוואטסאפ והאפליקציה!
statitics

אין ספק שמי שזכה לקחת חלק ואפילו קטן בבניית האתר והמחשוב זוכה לקצור פירות רוחניים גדולים ולזכותו עומדות זכויות אין סופיות, בזכותו צופים ומתחזקים אלפי אנשים בכל יום!
ידוע דברי הזוהר הק' שאומר שאם היה אדם יודע מה הזכות לזכות יהודי אחד בתורה היה רץ שבעים שנה אחרי זה!

ועכשיו ההזדמנות הזאת חוזרת אלינו!

אתר "אור דוד" עומד לקראת בנייה מחדש ושיפוץ המחשוב והטכנולוגיה ולנו יש הזדמנות לזכות לעוד שנים רבות של זכויות אין סופיות! כל מי שתורם לדבר זה, ואפילו סכום קטן, נעשה שותף בזכויות האין סופיות בכל יום!

הצטרפו עכשיו והיו שותפים לעשייה הגדולה!


חשוב מאד! התורמים הוראת קבע יש לציין בהודעה שהתרומה עבור האתר החדש
1000web500web250web100web

בכל אפשרות תרומה ניתן לתרום באמצעות הטלפון או באמצעות האתר המאובטח Pay-Pal הבין-לאומי.