מה מעלת המצוה לשמח חתן וכלה?

חסוי
אני אשמח באם בבקשה תוכלו לפרט את מעלת שמחת חתן וכלה
כי הבנתי שיש חשיבות רבה בעניין....
בתודה משמחים

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שלישי, ינואר 17 2017, 08:41
שלום רב.
מצוה שמחת חתן וכלה היא מצוה גדולה וחשובה, והגמרא בכתובות (דף יז' עמוד א') מספרת על רב שמואל בר יצחק שהיה רוקד לכבוד חתן וכלה עם שלושה הדסים, ובזכות זה כאשר נפטר יצא עמוד אש והפסיק בינו לבין שאר העם לכבוד רב שמואל בר יצחק.
וכן בפרקי דרבי אליעזר (פרק יז') כותב על איזבל שהיתה רודפת אחר נביאי ה' ומתנכלת להם ורוצה לתפשם ולהורגם, ואליהו הנביא התנבא עליה שהכלבים יאכלו את בשרה, באמת כך היה הכלבים אכלו את בשרה חוץ מהראש וכפות הידים והרגלים והטעם כיוון שהיתתה גרה ליד השוק וכל חתן וכלה שהיו עוברים שם היתה יוצאת ומחייכת להם ומוחה כפיים, ובזכות זה למרות כל רשעותה זכתה שהכלבים לא יאכלו את הרגלים וכפות הידים ואת הראש, בזכות שהיתה משמחת חתן וכלה.
והגמרא במסכת ברכות אומרת כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמשה קולות כו'.
אולם כל זה שהשמחה היא בצניעות ובהפרדה, אולם אם הריקודים מעורבים אין זה שמחת חתן וכלה, אלא הפוך יש בזה עון חמור ביותר.
בתודה.
The reply is currently minimized הצג