יחס טבעוני וצמחוני בתורותנו הקדושה...

שלום
שלום לכבוד הרב וחג פסח שמח.
רציתי לשאול את כת"ר,אני אוכל בשר,דגים וכו'.
תופעת הצמחוניים והטבעוניים לא פוסחת על אף אחד והם מנסים למצוא יסודות להלכה שאסור לעשות כן מצד צער בעלי חיים.
מה אפשר לענות לאנשים אלה ולהביא ראיות לכך שגם בימנו אפשר לאכול ביצים(האפרוחים נשחטים לטענתם ואסור לאכול חביתות וכאלה..) בשר,דגים וכו'.
תודה.

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
ראשון, אפריל 12 2015, 18:51
שלום רב,
קודם כל, לא תמיד כדאי להתווכך עם אנשים, ולא צריך לענות לאנשים, תשאר אתה בדרך שלך והם ישארו בדרך שלהם.
שנית, ראיה ברורה מהתורה, שהקב"ה אסר על אדם הראשון לאכול מהחי אלא מהירק, ולאחר דור המבול, הקב"ה התיר לנח לאכול מן החי.
וכן התורה כתבה במפורש בפרשת שמיני (ויקרא יא, ב) "זאת החיה אשר תאכלו וכו'", ואת אלו לא תאכלו וכו'

(וחוץ מזה, אם היה בית מקדש אותם אנשים גם בטח היו אומרים שזה צער בעלי חיים להקריב קרבנות).

לכן, כמובן שאין שום יסוד הלכתי או תורני שאין לאכול מהחי שהרי זה נכתב במפורש בתורה ואין שום ראיה או מקור נגד דבר הכתוב בתורה כמובן.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג