האם מותר ללמוד תורה בלי כיפה?

אייל כהן
שלום כבוד הרב,

יש לי שתי שאלות:
1.האם מותר ללמוד בלי כיפה?

2. קיבלתי על עצמי לא לחטוא עוד בחטא מסוים וחזרתי לחטוא בו האם אני יכול בפעם המיליון לבקש סליחה ולקבל על העתיד שלא אחטא בו בשנית? או שרק לבצע השתדלות כי אני מועד בו כל הזמן.

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, אפריל 29 2015, 17:21
שלום רב,
1. אסור לברך או ללמוד בגילוי הראש, ולא מועיל לזה כיסוי הראש ביד. (מ"ב סימן ב ס"ק יב)
2. על זה נאמר 'שבע יפול צדיק וקם' - החכמה שלהיות צדיק זה גם אחרי שבע פעמים (או מליון) לקום, ולא להתייאש. וכל הזמן להתחזק מחדש ולמצוא תחבולות איך לא ליפול ברשת היצר, כגון לעשות עוד גדרים וכו'.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג