האם יש עניין להדליק נר לצדיקים?

יונתן
שלום הרב האם יש עניין בלהדליק נרות לעילוי נשמת צדיקים ביום ההילולה שלהם?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
שני, יוני 15 2015, 17:45
שלום רב.

כידוע הפסוק אומר "נר ה' נשמת אדם", וכאשר מדליקים נר לכבוד הנפטר זה עושה לנפטר נחת רוח, וגם צדיקים כשמדליקים לעילוי נשמתם נר זה עושה להם נחת רוח, ואף על פי שהוא אדם צדיק מכל מקום כיוון שבעולם הבא הוא עולם רוחני ואין סוף לעלייה ברוחניות ובדרגות שם, אם כן כל מעשה טוב גורם לעליה ונחת רוח לצדיקים וכל שכן לשאר האנשים, והובא בספר שיח צדיקים שרבי מנחם מרימנוב אמר שמי שידליק נר לאחר פטירתו לעילוי נשמתו יעשה לו טובה בעולם העליון אפילו אם ידליק את הנר מאה שנה לאחר פטירתו, ועיין שם עוד.
וכן בספר צפית לישועה (עמוד מא') מובא בשם האדמו"ר מבלעז אמר שידליקו נר נשמה ב-ז' באדר לעילוי נשמת משה רבנו משום שעילוי נשמה הוא דבר שאין לו סוף.

בתודה רבה.
The reply is currently minimized הצג