האם היה באמת מעמד הר סיני ובשביל מה לקיים תורה ומצוות?

הדס
איך אפשר לדעת שמעמד הר סיני קרה באמת ושהתורה היא מה'? ואם הוא באמת קרה בשביל מה לקיים את כל המצוות וההלכות זה ממש עול כבד וקשה!

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, אוגוסט 05 2020, 16:06
שלום רב,
שאלות כאלו תוכל לשאול את הרב נויגרשל או לשמוע את שיחותיו, הוא מומחה לענות על השאלות האלו.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג