באיזה גיל נפטר הבל?

רוניי
יש לי 2 שאלות על קין והבל
באיזה גיל נפטר הבל?
קין חזר בתשובה? איך זה בא לידי ביטוי
תודה רבה :p :p :p

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
חמישי, יוני 18 2015, 17:51
שלום רב.

1. המדרש בבראשית רבה (פרק כב') כותב שהבל חי 50 יום, אולם עיין שם בפירוש העץ יוסף שמביא שלמאן דאמר שנברא העולם בתשרי צריך לומר 90 יום, ומביא שבספר יוסיפון כתב שהבל חי 100 שנה, ועיין שם עוד.
2. קין חזר בתשובה ולכן ה' יתברך לא הרג אותו אלא חי עוד 7 דורות, ועוד רשום במדרש שאחר חטא אדם הראשון קיבל על עצמו תעניות וסיגופים, וקין אחר שחטא פגש באביו אדם הראשון, שאל אותו אדם הראשון מה נעשה בדינך על זה שהרגת את הבל? ענה לו קין שהוא עשה תשובה וה' יתברך הקל עליו את העונש, ואז אדם הראשון אמר כל כך כוחה של מעלת התשובה ואני לא ידעתי...(ועיין בראשית רבה פרק כב' ששם מובא מעשה זה).

בתודה רבה.
The reply is currently minimized הצג