איך נבראו אדם וחוה?

אורח
שלום כבוד הרב, כתוב בתורה שאדם נברא ראשון ואחר כך ה' ברא את חווה. אולם שמעתי בשיעור תורה שהם היו צמודים גב אל גב וה' חתך אותם, אז זה מסתדר???

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, אפריל 17 2013, 23:34
שאלה יפה שאלת, מה ששמעת בשיעור תורה שהיו צמודים ואז ה' חתך אותם, כך מובא בזוהר הקדוש, ולשיטתו היו שתי חוות, הראשונה שנבראה ביחד איתו היא ברחה ממנו ונהיית אשתו של הס"מ (לילית) והשניה היא חוה הכתובה בתורה.
כמו שכותב רש"י וכפטיש יפוצץ סלע - מה הסלע מתחלק להמון חלקים כך התורה מתחלקת להמון פירושים. ושבעים פנים לתורה.
The reply is currently minimized הצג