מה התיקון למי שאכל חמץ בפסח ו/או ביום הכיפורים?

אליהו
מה התיקון למי שאכל חמץ בפסח?
ומי שעשה מלאכה ו/או אכל ביום הכיפורים?
והאם צריך שני תיקונים לכיפור אחד על אכילה ואחד על מלאכה?
האם אפשר לעשות את התיקון של רבי יהודה פתיה?
כמה תעניות זה לכל עוון?

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
חמישי, אפריל 22 2021, 15:16
שלום רב,
תשובה כמו כל עבירה, בתיקונים אני לא מבין.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג