נישואין בתאריך מסויים, וחופה שבירכו בה ברכות בגמגום וטעויות...

בנימין כהן
לכבוד הרבנים שליט"א
אני ורעייתי התחתנו בשעטו"מ בתאריך ראש חודש סיון שנת תשע"ו
הזוגיות שלנו 'נחמדה', אך שנינו מרגישים בלב שיש איזה 'נתק' שיש בינינו.
ניסינו לחשוב מה יכול להיות הסיבה לכך. (כמובן עם תיקון המידות והשתדלות בשלום בית וכו').
ולאחרונה מצאתי שכמה מגדולי האחרונים, הזכירו בספריהם רשימת תאריכים שאין נכון להתחיל בהם בשום דבר, ובין השאר גם לא לשאת בהם אשה, ואחד התאריכים הוא 'ראש חודש סיון'. [ראה בנפש החיים לגר"ח פלאג'י זצ"ל מערכת י' אות כד, ובקונטרס היחיאלי דף עו ע"ב, ועוד].
האם אני רשאי לחזור ולקדש את אשתי ביום אחר שאינו מהימים הנ"ל, כדי שלא יהיה בקידושין שום בעיה? [עיין בשו"ע אבהע"ז (סי' מ סעי' ח): וצריך לחזור ולקדשה מאביה לאחר שתולד כדי שיכניסנה בקדושין שאין בהם דופי, ע"כ].
ואם כן, באיזה אופן אקדשנה, האם צריך לקדשה בעדים, וכתובה חדשה [וז' ברכות עכ"פ בלי שום ומלכות]? (כמו כן אם יש עוד פרטים בצורת הקידושין, נא לפרטם).
והאם אחרי הקידושין השניים, הקידושין הראשונים בטלים לגמרי, ואין צורך בכתובה הישנה, או שהם אינם בטלים לגמרי (וא"כ צ"ב מה גדר הקידושין הראשונים כעת, שהרי אם הם אינם בטלים לגמרי, אז עדיין נחשב שנשא אשה בזמן לא טוב, ולא פקעה הקפידא לחלוטין)?
והאם בגלל שאני כהן יש לי בעיה כלשהי לחזור ולקדש את אשתי?
[נוסף על הנ"ל, ב'שבע ברכות' בחופה שלנו, הזמינו את הדודים וכו', וחלקם 'מסורתיים' שאינם מקפידים על קלה כבחמורה, וגם אחד טעה בברכה ועד שתיקנו אותו עבר זמן יותר מכדי אמירת 'שלום עליך רבי', וחלק גם גימגמו בברכות, ואמרו את המילים עם טעויות. האם עלינו לחשוש שהברכות הללו עלולות לגרום לכך שהזוגיות שלנו לא תצליח כל כך].

אני אודה לכם מאוד מאוד אם תענו לי תשובות ברורות על הנ"ל.
תודה רבה.

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, מאי 13 2020, 22:46
שלום רב,
אתה יכול לתת לה טבעת בפני שני עדים כשרים ולומר לה "הרי את וכו'" וזהו. ברכות ודאי שאין לעשות.
והלואי וזה יביא את השלום לבית.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג