מה המקור לכך ש'צלפחד' גרם לכל הגלות והסבל שאנו נמצאים?

הראל
שלום הרב,
שמעתי היום בשיעור שהוא דיבר על חטאו של המקושש עצים צלופחד שהוא בעצם התכוון לשם שמיים.
אבל לאחר מותו של צלופחד הוא עלה לשמיים והראו לו את כל הסבל שעם ישראל עתיד לסבול, רדיפות מהגויים, מלחמות, מסעות צלב, שואה וכו', וצלופחד שאל אותם "מדוע הם מראים לו את זה?" והם ענו לו שזה משום שבנ"י היו אמורים להיגאל באותה שבת שחיללת, ובגלל שחיללת אותה בנ"י לא נגאלו והם עברו את הצרות הקשות הללו.
וצלופחד היה צריך להתייעץ עם גדולי הדור משה ואהרון לפני ביצוע של מעשה כזה ולא לעשות אותו על דעת עצמו.

רציתי לשאול מה המקור של הפירוש הזה? ואם הרב יכול להעתיק לי אותו לכאן(לא חובה להעתיק)

תודה רבה!

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שלישי, יוני 25 2019, 09:58
שלום רב,
המקור הוא דברי חז"ל שאמרו שצלפחד לשם שמיים התכוון דהיינו להפריש את העם מאיסור שבת. ויש מקום אחר שכתבו חז"ל שאם היו משמרים ישראל את השבת שתי פעמים היו נגאלים וזה הייתה השבת השניה שהיו יכולים להגאל. אם נעשה חשבון אחד ועוד אחד נגיע לפירוש שאמר אותו רב בשיעור ששמעת שכל הגלות שלנו בגלל צלפחד כביכול ואף שרצה לעשות לשם שמים אם היה מתייעץ עם גדולי הדור היה נמנע זה הסבל.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג