מהי העבירה הכי חמורה בתורה?

הראל שחר
שלום הרב,
רציתי לשאול מהי העבירה החמורה ביותר בתורה?
אני מאמין שרצח זו העבירה הכי חמורה(כמו שכתוב ברמב"ם), אבל לא מובן לי מדוע חכמים כתבו על כל כך הרבה עבירות שהם הכי חמורות בתורה?
כגון לשון הרע, כמו שכתוב בשער הזכירה: "נמצא תלמוד תורה גדולה שבכל המצוות, וכנגדו לשון הרע חמור שבכל העוונות."
ובספר פלא יועץ כותב שחילול ה' היא העבירה הכי חמורה: "חלול השם ידוע שהוא חמור מכל עברות שבתורה עד שאמרו רבותינו ז''ל (יומא פו, א) שאינו מתכפר אלא עם תשובה ויסורין ויום הכפורים ויום המות."
בשולחן ערוך ובזוהר כתוב שהוצאת זרע לבטלה היא העבירה הכי חמורה: "אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה".
ויתכן שיש עוד עבירות שאמרו עליהם שהם הכי חמורות רק שאני לא יודע מה הם.

שאלתי היא, איך יתכן שעל כמה עבירות חכמים כתבו שהם הכי חמורות בתורה? הרי אם לדוגמא לשון הרע זה הכי חמור, אז לא הגיוני שחכמים יכתבו על עבירות אחרות שהם הכי חמורות.

תודה רבה!

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, מאי 13 2020, 22:47
שלום רב,
חז"ל בלשונות אלו דיברו על דברים שנראים לא חשובים, אבל הם חמורים מאוד, ולכן אמרו שהם העבירות הכי חמורות בתורה. על רצח לא היה צריך לומר שהוא הכי חמור, כי זה מובן לכל אדם, אבל לשון הרע, ושז"ל לא כל כך ברור.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג