כיצד קובעים מזוזה בפתח צר?

אהרון
יש פתח צר שאין מקום לקבוע את המזוזה בתוך חלל הפתח השאלה היא האם אפשר לחבר לדופן חתיכת עץ קטנה בגודל של המזוזה ולקבוע אותה שם שאותה חתיכה נחשבת כמו דופן הפתח ומעל אותו מקום לחבר למשקוף גם חתיכת עץ קטנה שתחשב כאריכות למשקוף ויוצא שהמזוזה נמצאת בתוך חלל הפתח גם לדעת הספרדים שפוסקים לפי דעת השו"ע לכתחילה והאם צריך גם בדופן בצד שמאל שכנגד המזוזה חתיכת עץ שתהיה בתוך חלל הפתח גם משם

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, מרס 07 2021, 11:10
שלום רב,
צריך לחבר דופן בגובה לפחות 10 טפחים. ולמעלה 4 טפחים.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג