השפעת מעשי הילדים בעולם הזה על הוריהם המנוחים...

ירדן
שלום רב,
שמעתי פעם שכאשר ילד להורה שנפטר עושה עוון ההורה משלם על כך בעולם הבא וכך בעצם גם לאחר שהאדם נפטר הוא יכול להיענש בעולם הבא אם הילד שהשאיר בעולם הזה חוטא.
בהתאם לכך יש לי 2 שאלות:
אחת האם הדבר נכון? האם בעולם הבא הורים נענשים על מעשה ילדיהם וכך למשל הורה שחינך את ילדו בניגוד לדת ייענש בעולם הבא בכל פעם שלמשל הילד מחלל שבת?
שאלה שניה ומאוד חשובה עבורי, האם בהנחה שהדבר כך האם לא עדיף לאישה חילונית שלא להביא ילדים כיוון שבעולם הבא במקום לשלם רק על העוונות שהיא ביצעה בעצמה היא תשלם גם על העוונות של צאצאיה החילוניים? (בהנחה שהילדים אינם חוזרים בתשובה)?

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, אפריל 29 2020, 22:29
שלום רב,
הדברים לא נכונים כמו שהם.
חזקיהו המלך, שהיה מלך צדיק, ראה ברוח הקודש! שיהיה לו בן רשע, ולכן הוא לא רצה להתחתן, ועל זה אמר לו ישעיה הנביא שהוא עומד למות כעונש על זה שהוא לא מתחתן. ולא עזר לו הטענה שהוא ראה ברוה"ק שיהיה בן רשע. כדי להשיג זכויות הוא ביקש להתחתן עם ביתו של ישעיה הנביא, כך אולי יהיה להם בן צדיק. למעשה חיזקיהו התחתן עם בת ישעיה, ונולד בן רשע, כמו שהוא ראה ברוח הקודש. ובודאי שאם הוא ראה כך ברוה"ק הוא לא נענש על כך.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג