המריבה בין הגר לשרה אימנו...

יהושוע
בס"ד
שבוע טוב כבוד הרב.
אנו לומדים ששרה אימנו בדאגה לגורל כלל ישראל נתנה את הגר לאברהם אבינו כשפחה כדי שזאת תוליד לו ילדים אשר יגדלו כאילו היו של שרה אימנו ובמקום ליגמול לשרה אימנו הגר ככתוב בבראשית רבא מעליבה את שרה אימנו ובתגובה שרה אימנו מגרשת אותה.
מדוע הרמב"ן מבקר את שרה אימנו ואברהם אבינו וטוען שהם ביצעו חטא שכן יש עונש על מעשים רבים וכך נעשה להגר.
האם נענשנו על דבר זה בברכה שקיבל ישמעאל בכך שהוא פרא אדם וידיו יהיו בכל גם באחיו שכן הערבים רבים איתנו במלחמה ואנו תקועים עימם בארץ?

התשובה שהתקבלה

מנהל
רביעי, אפריל 01 2020, 14:37
שלום רב,
כשהרמב"ן אומר חטא, אין זה חטא כמובן אצלינו, אלא בדקי דקות בהתאם לרמה הגבוהה מאוד מאוד של אבותינו, בפרט אברהם אבינו ושרה אימנו ששניהם היו נביאים.
צריך לזכור לשרה לא היה אפשרות טבעית ללדת (אין רחם) ןלכן היא עשתה את זה. ולגביה היה חסרון מסוים
הסבל שלנו בארץ ישראל מבני ישמעאל נובע מזה שהם מקיימים את מצות המילה.
אבל בלי שום קשר להם, כשנעשה תשובה שלמה, לא יהיה לנו בעיות לא מבני אדום ולא מבני ישמעאל.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג