האם מי שלא משלם לאחר שמיטת כספים הוא לוה רשע?

אמיר
לכבוד הרב יורם סרי שליט"א,

ראיתי שיעור של כבוד הרב בעניין פרוזבול ושמיטת כספים.

הרב שליט"א אמר שבשביל לקיים שמיטת כספים, מלווים סכום מסויים ליהודי אחר ואומרים לו שמועד הפרעון הוא כמה ימים לפני שיחול

ראש השנה השמינית. לאחר ראש השנה כאשר הלווה ירצה להחזיר את החוב, יאמר המלווה משמט אני.

השאלה שלי- האם הלווה לא ייחשב לחוטא כיוון שלא החזיר את החוב במועד הפירעון שסוכם מראש _לפני ראש השנה השמיני)?

האם לא יתקיים בו הפסוק לווה רשע וכ'ו?

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, מרס 07 2021, 11:09
שלום רב,
חלילה. זה בדיוק מה שהתורה אמרה שהיא, כלומר התורה פוטרת מלשלם.
לוה רשע זה רק אם הוא חייב לשלם, והוא לא משלם.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג