האם מותר לענוד קמע שהביאו לי אותו?

בן
הביאו לי תכשיט קבלה שכתוב עליה הפסוק "אנא בכח" ושם שקשור לקבלה, האם מותר וטוב לי לענוד אותה גם אם נקנתה במקום שספק שאיש צדיק שמבין באמת בקבלה הכין את התליון?

זה נקנה בחנות לתכשיטים באחד מהקניונים ברמת גן.

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, דצמבר 08 2013, 09:01
שלום רב,
רוב הקמיעים היום אינם בעלי משמעות כי לא נכתבו ע"י צדיקים שהתכוונו בשמות וכדומה, חלק גדול מהקמיעים מודפסות וממילא לא התקדשו וכדומה.
חוץ מזה אם הכתב על הקמיע, אסור להיכנס עם זה לבית הכסא ובית המרחץ.
מכל מקום אם מישהו קיבל קמע עם שמות בקבלה (לא כמו שלך אנא בכח וכו') עדיף לא לענוד אותו כי לפעמים גדול הקללה שהוא מביא מאשר הברכה. פעם היה מישהו שכל הזמן היה עונד כאלו קמעות של שמות קדושים וכו', ולא היה לו אף פעם ברכה, שהוא בא לרב אמיתי הרב אמר לו תזרוק את כל הסגולות שיש לך ותראה איך יהיה לך ברכה, וכן היה.

בכל אופן מי שרוצה סגולה טובה יעשה מה שאמרו חז"ל והפוסקים, כמו הסגולה לפרנסה, לשמור את הלשון מלשון הרע, ולברך ברכת המזון מילה במילה מתוך סידור. ועוד סגולות רבות שחז"ל אמרו וחבל שמתעלמים מהם ורצים לכל מיני אנשים, שלצערנו מידי פעם שומעים על כמה מהם שאין בהם ממש.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג